<< ANASAYFA
desRES_#1/ SPEC TasarımAraştırma Projesi_no:1

Tasarım Araştırmaları 1960’lı yıllarda, gittikçe karmaşıklaşan tasarım problemlerinin çözümü için araç ve yöntemler geliştirmek üzere başladı. Günümüzde dijital tasarım ve üretim teknolojilerinin etkisi ile tasarım araştırmaları yeniden ivme kazandı; 1990’lı yıllardan beri, dijital teknolojiler tasarım araştırma sürecinin parçası haline geldi. Dijital teknolojilerin tasarım ve üretim sürecinde sağladığı imkanlar tasarımcılar için bir yandan yeni bir söylem alanı yaratırken bir yandan da etkileri mimari uygulamalara yansımaya başladı. Tasarım sürecinde yeni tekniklerin denenmesi, bir anlamda tasarım sürecinin tasarımı önemli hale geldi. Tasarım araştırmaları yaratıcı sürecin erken aşamalarından başlayıp, uygulamaya ve sonrasında ürünün kullanımını değerlendirmeye kadar devam etmektedir.

Dijital tasarım ve üretim tekniklerini kullanarak tasarım araştırma projeleri geliştirmek üzere kurulan desRES grubunun ilk projesi SPEC, bir yıll sürede, etaplar halinde geliştirilen bir projedir. Spec kapsamında dijital teknikler; biçimlendirme-form finding/ performans testleri/ strüktürel çözümler/ otomatik ölçülendirme ve kesim gibi aşamalarda kullanılmıştır.

Araştırmaya dayalı tasarım sürecinin bir önemli özelliği ekip çalışması ve disiplinlerarası alışverişin gerekliliğidir. SPEC projesi kapsamında da her aşamada değişen ekiplerle ve bilgisayar programcısı, inşaat mühendisi, iletişim tasarımcısı gibi farklı disiplinlerden kişilerle birlikte çalışılmıştır.